ØFP Presse
•  Forsiden
•  Filmlisten

De seneste film
•  Architecton
•  Blod og Vand
•  Power Alley
•  Min Gloria
•  Smoke Sauna Sisterhood
•  Sparta
•  Forsvundet i natten
•  Hør lige her!
•  And the king said, what a fantastic machine
•  Stille Liv

       Se hele filmlisten her >>

Tårnet - undervisningsmateriale

Tårnet - undervisningsmateriale

Palæstinensiske Wardi er 11 år og bor med hele sin familie i den flygtningelejr, hvor hun er født og opvokset. Hendes oldefar Sidi var en af de første, der flyttede ind i lejren efter at være blevet fordrevet fra sit hjemland i 1948. En dag giver Sidi nøglen til sit barndomshjem til Wardi, der nu antager, at oldefaren har mistet alt håb om at vende hjem. Og hvem kan leve uden håb?

Derfor begynder hun at lede efter sin oldefars tabte håb i flygtningelejren, hvor hun samler familiens minder, generation efter generation. TÅRNET fortæller på en overraskende varm og humoristisk måde om Israel-Palæstina-konflikten og det palæstinensiske folks tragedie, og om, hvordan vi mennesker formår at skabe en meningsfyldt hverdag i en verden af kaos.

Se traileren her:

Der er i samarbejde med FN-forbundet blevet udarbejdet undervisningsmateriale, som kan downloades her på siden i pdf-form.

Undervisningsforløbet er tilpasset Fælles Mål

- uddrag fra 6.-9. klasse - www.emu.dk/grundskole

/Dansk/

Fagformål

Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Kompetencemål

 • Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge
 • Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
 • Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan gengive sin forestilling om tekstens situationer og sammenhænge
 • Eleven kan planlægge og gennemføre faser i informationssøgning
 • Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten
 • Eleven kan sætte teksten i relation til aktuelle problemstillinger
 • Eleven kan tilrettelægge processer til fremstilling af faglige produkter alene og i samarbejde med andre
 • Eleven har viden om virkemidler i drama og dokumentar på film, i tv og på nettet
 • Eleven kan diskutere forskellige fortolkninger af en tekst (film)


/Historie/

Fagformål

Stk. 2. Eleverne skal arbejde analytisk og vurderende med historiske sammenhænge og problemstillinger for at udbygge deres forståelse af menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne og opnå indsigt i kontinuitet og forandring.

Kompetencemål

 • Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden
 • Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie
 • Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng
 • Eleven kan anvende principper for inddelingen af historien til at få et historisk overblik
 • Eleven kan udlede forklaringer på historiske forhold og forløb ud fra historiske scenarier
 • Eleven kan bruge digitale medier og andre udtryksformer som kilder til at beskrive fortiden

/Historiekanon/

 • FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder

/Samfundsfag/

Fagformål

Eleverne skal i samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. 

Kompetencemål

 • Eleven kan tage stilling til politiske problemstillinger lokalt og globalt og komme med forslag til handlinger
 • Eleven kan tage stilling til og handle i forhold sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger

Færdigheds- og vidensmål

 • Eleven kan diskutere internationale organisationers rolle for konflikt og samarbejde i verden

Fra vejledningen

 • I forhold til menneskerettigheder skal eleverne have viden om, hvilken betydning internationale menneskeretserklæringer og -konventioner har for den danske retsstat og det enkelte individ, herunder både generelle lighedsprincipper og konkrete rettighedskomplekser, fx FN’s Børnekonvention
 • I undervisningen spiller internationale organisationer som FN og Nato en væsentlig rolle

 

/Kristendomskundskab/

Fagformål

Eleverne skal i kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

Fra vejledningen

 • Eleverne får en reflekteret evne til at forholde sig kritisk til emner og problemstillinger af religiøs og filosofisk karakter samt til at tage stilling hertil

Fakta om "Tårnet - undervisningsmateriale"

Instruktør  :  Mats Grorud
Manuskript  :  Mats Grorud
Medvirkende  :  omina Adl Kasravi, Mikhalis Koutsogiannakis, Aissa Maiga, Mohamed Bakri, Morad Hassan mfl.
År  :  2018
Land  :  Norge / Frankrig / Sverige
Varighed  :  74 min

Pressematerialer på "Tårnet - undervisningsmateriale"

Annoncer
  UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ELEVER.pdf
  UNDERVISNINGSMATERIALE TIL UNDERVISERE.pdf

Billeder
TAARNET_01.jpg
TAARNET_01.jpg
TAARNET_02_familiefoto.jpg
TAARNET_02_familiefoto.jpg
TAARNET_02_Wardi.jpg
TAARNET_02_Wardi.jpg
TAARNET_03.jpg
TAARNET_03.jpg
TAARNET_04.jpg
TAARNET_04.jpg
TAARNET_plakatfoto_medium.jpg
TAARNET_plakatfoto_medium.jpg

Kontakt og information

For mere information eller bestilling, kontakt os på 86 11 64 44
alle hverdage ml. 9 og 15.
Vi glæder os til at høre fra dig!